Facebook Twitter
autoluxs.com

Betydelsen Av Ett Hälsosamt Bilavgassystem

Publicerat på Juni 19, 2022 av Christopher Linn

Många människor tenderar att rabattera avgassystemet i en bil. De kan tro att avgassystemet inte gör något annat än att ladda av avfallsprodukterna i detta förbränningsförfarande. Även om detta är just vad avgassystemet gör, är hur dessa avfallsprodukt släpps från motorn avgörande för motorns funktion. En bensinmotor involverar tre processer: förbränning, mekaniskt avgaser och drivkraft. Om en av dessa processer bromsas, kommer statusen för motorn att avskrivas.

Avgassystemet har tre nyckelfunktioner, varav det första är att kanalisera ut avfallsprodukterna från förbränningen från motorn för att låta den fortsätta att bränna bränsle obehindrat och därmed säkerställa att motorn går smidigt. Ett effektivt avgassystem gör det möjligt för avfallsgas och kemikalie att fly snabbt från systemet. Om dessa avfallsprodukter inte flyr från motorn omedelbart kan de kväva motorn och därmed få den att bryta ner.

Ett annat syfte med avgassystemet är att minska bruset som skapas av motorn. Buller är ett av "avfallet" som genereras av motorn. Avgaserna lämnar motorn vid extremt högt tryck. Om dessa gaser flydde direkt från motorn, skulle bruset som genereras vara enormt. För att minimera detta brus tillåter avgassystemet således avgaserna genom metallrör och plattor som kallas ljuddämparen. När gasen rör sig genom ljuddämparen reduceras ljudet.

Nästa funktion av avgassystemet är att rensa upp utsläppen som är skadliga för miljön. Efter att motorn bränner bränsle producerar den gaser som förorenar luften såsom kolväten, kolmonoxid och kväveoxider. Avgassystemet, genom den katalytiska omvandlaren, rensar upp avgaserna genom att bryta ner de farliga gaskemikalierna. Föreningar i den katalytiska omvandlaren fungerar som katalysatorer och förändrar de exceptionellt farliga gaskemikalierna till mindre farliga.

Eftersom luftföroreningar är ett betydande miljöproblem som påverkar oss alla, är katalytiska omvandlare en nödvändighet. I själva verket är det olagligt i de flesta stater att inte ha en katalysator. Att ersätta defekta katalytiska omvandlare är inte bara ett etiskt krav utan också ett juridiskt krav. Om din bil behöver en ny katalysator, bör du köpa en ny och få den att ersätta så snart som möjligt. En katalytisk omvandlare är avgörande för bättre prestanda för eventuella avgassystem.