Facebook Twitter
autoluxs.com

Một Lời Giải Thích Về Lái Xe Phòng Thủ

Đăng trên Tháng Bảy 3, 2022 bởi Christopher Linn

Lái xe phòng thủ được mô tả là có khả năng vận hành ô tô với các kỹ năng để ngăn chặn tai nạn trong tình huống có thể xảy ra.

Lái xe phòng thủ dựa trên giả định rằng bạn, người lái xe, thực sự là một người lái xe rất tốt và an toàn, phải cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng với việc lái xe nguy hiểm mà những người khác đang tham gia.

Lái xe phòng thủ sử dụng các kỹ năng nâng cao và ý thức ban đầu không được dạy cho các tài xế mới. Mục tiêu của một người tham gia một khóa học lái xe phòng thủ là trở thành một người lái xe chủ động, để có thể tránh được các tình huống đường bộ nguy hiểm hoặc hành vi kém của những người lái xe khác. Thực tiễn cụ thể và các quy tắc cơ bản được sử dụng để đạt được trải nghiệm lái xe an toàn hơn.

Các khóa học lái xe phòng thủ được giảng dạy trên khắp Hoa Kỳ, ngoài các quốc gia khác. Các trường lái xe phòng thủ đôi khi được gọi là trường giao thông, được xác định bởi vị trí khu vực.

Ở Texas, thuật ngữ "khóa học lái xe phòng thủ" được sử dụng, trong khi ở New York, họ có xu hướng sử dụng thuật ngữ "trường giao thông" bất cứ ai cũng có thể tham gia các lớp học lái xe phòng thủ để tăng kỹ năng hoặc đủ điều kiện để giảm giá phí bảo hiểm tự động.

Thông thường, mọi người được biết đến các lớp lái xe phòng thủ sau khi bị bán vé vì vi phạm di chuyển hoặc bị tai nạn. Được xác định bởi luật pháp của đô thị, việc hoàn thành một khóa học lái xe phòng thủ có thể cho phép sa thải vé.